Tiểu Thuyết Xuyên Không

Xuyên Không Tập trung vào việc mô tả các câu chuyện về nhân vật chính xuyên qua thời gian, không gian hoặc chiều không gian khác biệt so với thế giới thực. Trong đó, nhân vật chính thường bị đưa vào một thế giới hoàn toàn mới, thường là trong quá khứ hoặc trong một thế giới huyền bí, và phải tìm cách thích nghi và sống sót trong môi trường mới này.

Tiểu Thuyết Xuyên Không mới cập nhật

2 cuốn