Truyện Ma - Kinh Dị

Truyện Ma Truyện Ma thường tập trung vào các câu chuyện kể về hiện tượng siêu nhiên, ma quỷ, hồn ma, và các sự kiện kỳ bí. Truyện ma thường có mục tiêu tạo ra cảm giác lo sợ, ám ảnh hoặc kỳ quái cho độc giả. Thể loại này có lịch sử lâu đời và phổ biến trên toàn thế giới, với mỗi vùng địa phương thường có những yếu tố và truyền thống riêng.

Truyện Ma - Kinh Dị mới cập nhật

6 cuốn
Ảnh Bìa - Bãi đất hoang sau nhà
Nguyễn Ngọc Ngạn
06/11/2023

Bãi đất hoang sau nhà

MC Hồng Đào - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn - Truyện Audio
Ảnh Bìa - Ngôi mộ bên sông
Nguyễn Ngọc Ngạn
03/11/2022

Ngôi mộ bên sông

MC Hồng Đào - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn - Truyện Audio
Ảnh Bìa - Bóng ma bên cửa sổ
Nguyễn Ngọc Ngạn
03/11/2022

Bóng ma bên cửa sổ

MC Hồng Đào - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn - Truyện Audio
Ảnh Bìa - Từ thế giới bên kia
Nguyễn Ngọc Ngạn
03/11/2022

Từ thế giới bên kia

MC Hồng Đào - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn - Truyện Audio