Giới thiệu về Thôi miên: Hồi Quy Tiền Kiếp

Thôi miên: Hồi Quy Tiền Kiếp là một trong những bài khóa luyện thôi miên giúp chúng ra quay ngược về kiếp trước (tiền kiếp) của thầy Giác Minh. Ca thôi miên này có thể mang lại sự trải nghiệm cũng như sẽ giúp bạn hiểu và giải quyết bất kỳ phản ứng nào khó giải thích hoặc vô lý...

**) Nội dung của bản thôi miên
1. Thư giãn.
2. Tạo vỏ bọc.
3. Về cảnh đẹp.
4. Bay tự do.
5. Về tiền kiếp.
6. Gặp vị thầy tâm linh.

**) Bản thôi miên này dành cho các bạn mong muốn:
1. Trải nghiệm lại tiền kiếp để hiểu và tin vào linh hồn, luân hồi, nhân quả.
2. Chữa lành các vấn đề liên quan đến tiền kiếp.
3. Nhận thông điệp chỉ dạy từ vị thầy tâm linh.

Mời bạn thưởng thức audio Thôi miên: Hồi Quy Tiền Kiếp của thầy Giác Minh (QHVN - tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh “Thức tỉnh tâm linh, chữa lành linh hồn”). Thức Đêm Fan hỗ trợ nghe audio trên nhiều nền tảng khác nhau như điện thoại, máy tính bảng. Dễ dàng download, tự động lưu lại thời gian nghe.

Thôi miên: Hồi Quy Tiền Kiếp

Thôi miên: Hồi Quy Tiền Kiếp

Dec. 15, 2021 Thầy Giác Minh QHVN Channel
100
     
8 votes