Thạch Lam

Nhà văn Thạch Lam Thạch Lam là bút danh của nhà văn Nguyễn Tường Lân (1910 – 1942), một tác giả nổi tiếng trong văn học Việt Nam, thuộc nhóm Tự lực văn đoàn. Ông sinh ra và lớn lên ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Thạch Lam được biết đến với những tác phẩm văn học đậm tính nhân văn và sắc sảo. Ông có khả năng miêu tả cuộc sống xã hội Việt Nam vào thời kỳ 1930 – 1945 một cách chân thực và tinh tế. Các tác phẩm của Thạch Lam thường tập trung vào những vấn đề xã hội như tình yêu, gia đình, lòng tự tôn, nhân đạo và nỗi đau của con người.

Thạch Lam đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn học Việt Nam thông qua việc viết về những khía cạnh đời sống và xã hội đa dạng, làm cho tác phẩm của ông trở thành tư liệu quý giá về cuộc sống và lịch sử của người Việt Nam.

Thạch Lam mới cập nhật

1 cuốn