Robin Sharma

Nhà văn Robin Sharma Robin Sharma là một tác giả, diễn giả và tư vấn viên hàng đầu về phát triển cá nhân và lãnh đạo. Ông nổi tiếng trên toàn thế giới với cuốn sách "Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari" (The Monk Who Sold His Ferrari), được xuất bản lần đầu vào năm 1997. Cuốn sách này đã trở thành một trong những cuốn sách phát triển bản thân nổi tiếng nhất và được đánh giá cao.

Robin Sharma đã viết nhiều cuốn sách khác nhau về phát triển cá nhân, lãnh đạo và thành công, bao gồm "Nhà lãnh đạo không chức danh" (Lead Without a Title), "Điều vĩ đại đời thường" (The Greatness Guide), và "The 5 AM Club" (The 5 AM Club). Các tác phẩm của ông thường chứa đựng những câu chuyện, ngụ ngôn và lời khuyên thực tiễn để giúp mọi người phát triển tiềm năng của mình và đạt được thành công trong cuộc sống và công việc.

Ngoài việc viết sách, Robin Sharma cũng là một diễn giả nổi tiếng và thường được mời để diễn thuyết và tư vấn về lãnh đạo và phát triển cá nhân. Ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới thông qua việc chia sẻ tri thức và kinh nghiệm của mình về việc sống một cuộc sống ý nghĩa và thành công.

Robin Sharma mới cập nhật

1 cuốn