Tiểu Thuyết Quân Sự

Quân Sự Tập trung vào việc kể về các câu chuyện và sự kiện liên quan đến quân đội, chiến tranh, và các khía cạnh của cuộc sống sinh hoạt, khai mở lãnh thổ... Thể loại này thường tập trung vào cuộc chiến, chiến tranh, cuộc sống lính đặc biệt và các thử thách mà họ phải đối mặt.

Tiểu Thuyết Quân Sự mới cập nhật

2 cuốn
Ảnh Bìa - Đường Chuyên
Kiết Dữ 2
02/11/2023

Đường Chuyên

Ngôn Tình - Cổ Đại - Xuyên Không