Tiểu Thuyết Phương Tây

Phương Tây Tiểu thuyết Phương Tây (còn gọi là tiểu thuyết Tây phương), là một thể loại văn học xuất phát từ và phát triển trong các nước như châu Âu và Bắc Mỹ. Thể loại này thường tập trung vào việc mô tả và khám phá cuộc sống, xã hội và tâm lý của nhân vật trong bối cảnh phương Tây.

Tiểu Thuyết Phương Tây mới cập nhật

4 cuốn
Ảnh Bìa - Bố Già
Mario Puzo
04/08/2023

Bố Già

Trinh Thám - Hình Sự - Kinh Điển
Ảnh Bìa - Hoàng tử bé
Antoine de Saint-Exupéry
03/11/2022

Hoàng tử bé

Tiểu Thuyết - Truyện Teen - Thiếu Nhi