Sách nói Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận được thu âm và phát hành bởi Radio Kết Nối. Với 14 phần tương ứng với 14 chương trong cuốn sách Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận này sẽ giúp bạn củng cố thêm phần kỹ năng giao tiếp với mọi người - một trong những kĩ năng cần thiết nhất trong cuộc sống của chúng ta và cũng là yếu tố chiếm phần lớn quyết định thành công của bạn.

"Người ta thường nói ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, “hiệu ứng đầu tiên” trong tâm lý học đã phản ánh hiện tượng này. Khi con người trò chuyện với nhau lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên để lại vô cùng quan trọng, trong đó câu khẩu ngữ mà con người thường dùng trong giao tiếp sẽ là nhân tố quan trọng nhất của ấn tượng đầu tiên." - Trích Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận, tác giả Trịnh Tiểu Lan.

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận Audio

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận Audio

Apr. 12, 2021 Trịnh Tiểu Lan Radio Kết Nối
0
     
0 votes