Sách Marketing - Bán Hàng

Marketing Là một lĩnh vực quản lý mà mục tiêu chính là nghiên cứu và triển khai các chiến lược để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty đến với đối tượng khách hàng mục tiêu. Các yếu tố chính của Marketing bao gồm: Nghiên cứu thị trường (Market Research), Phát triển sản phẩm và dịch vụ, Giá cả và chiến lược định vị, Quảng cáo và truyền thông, Bán hàng, Quan hệ khách hàng, Chiến lược kênh phân phối, Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số.

Sách Marketing - Bán Hàng mới cập nhật

1 cuốn
Ảnh Bìa - Bí mật Dotcom
Russell Brunson
04/08/2023

Bí mật Dotcom

Kinh Tế - Kinh Doanh - Russell Brunson