Tiểu Thuyết Huyền Huyễn

Huyền Huyễn Tiểu thuyết Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, huyền bí, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Tiểu Thuyết Huyền Huyễn mới cập nhật

2 cuốn