Giáo trình tiếng Trung đương đại - Quyển 4 bản audio tập trung vào đối thoại, văn bản (kèm từ vựng mới) - mở rộng khả năng nói về các chủ đề khác nhau, dùng để rèn luyện năng lực Hán ngữ một cách toàn diện cho học sinh. Bộ giáo trình này phù hợp cho học sinh đến Đài Loan học tiếng Trung và cho học sinh học tiếng Trung tại các trường trung học hoặc đại học ở nước ngoài.

Các bạn có thể đọc bản lược dịch - Dịch Nghiệp Dư bởi mình nhé.

Giáo Trình Tiếng Trung Đương Đại - Quyển 4

Giáo Trình Tiếng Trung Đương Đại - Quyển 4

Oct. 14, 2021 國立臺灣師範大學國語教學中心 Thức Đêm Radio
100
     
2 votes
  • 5/5 phần
  • 202 lượt xem
  • 2 lượt thích
  • Hàng Ngày cập nhật