Tiểu Thuyết Dị Năng

Dị Năng Tiểu thuyết Dị Năng (còn gọi là tiểu thuyết siêu năng) là một thể loại tập trung vào việc kể về các câu chuyện về những người hoặc nhân vật có các khả năng siêu nhiên, siêu năng lực, hoặc siêu tài năng. Các khả năng này có thể bao gồm telekinesis, đọc tâm, dự đoán tương lai, thay đổi thực tại, hoặc bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào khác.

Tiểu Thuyết Dị Năng mới cập nhật

1 cuốn