Tiểu Thuyết Dị Giới

Dị Giới Tiểu thuyết Dị Giới, còn được gọi là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng (science fiction), là một thể loại văn học tập trung vào việc kể về các câu chuyện và sự kiện xảy ra trong các thế giới, thời gian hoặc không gian khác biệt so với thế giới thực. Thể loại này thường sử dụng yếu tố khoa học, công nghệ, và các yếu tố siêu nhiên để tạo ra câu chuyện và bối cảnh độc đáo.

Tiểu Thuyết Dị Giới mới cập nhật

2 cuốn