Tiểu Thuyết Dã Sử

Dã Sử Một thể loại tiểu thuyết mà tác giả thường nghiên cứu kỹ lịch sử để xây dựng một bối cảnh và nhân vật phù hợp với thời kỳ đó. Tuy nhiên, họ cũng có tự do sáng tạo để thêm những yếu tố hư cấu, nhân vật và sự kiện để làm cho câu chuyện thú vị hơn hoặc để truyền tải thông điệp cụ thể.

Tiểu Thuyết Dã Sử mới cập nhật

1 cuốn