Tiểu Thuyết Cổ Đại

Cổ Đại Thể loại này thường đặt trong bối cảnh lịch sử cổ đại, thường là thời kỳ quá khứ, và thường thể hiện cuộc sống, tư duy, và giá trị xã hội của thời đó. Truyện Cổ Đại lấy bối cảnh ở các thế giới khác hoặc trong lịch sử nơi các triều đại phong kiến tồn tại.

Tiểu Thuyết Cổ Đại mới cập nhật

3 cuốn
Ảnh Bìa - Đường Chuyên
Kiết Dữ 2
02/11/2023

Đường Chuyên

Ngôn Tình - Quân Sự - Xuyên Không