“Bóng Ma Bên Cửa” là truyện ma đầu tiên của Người Viết Truyện nổi tiếng nhất Việt Nam “Nguyễn Ngọc Ngạn” một nhà văn nổi tiếng với giọng đọc rất ấn tượng với truyện kinh dị. Truyện ma kinh dị không nên nghe lúc nửa đêm nhưng thường thì lúc nửa đêm người nghe mới muốn nghe truyện ma, tại sao vậy? Sau đây xin mời các bạn nghe truyện này. Nếu bạn yếu bóng vía xin đừng nghe tác phẩm này!

Bóng Ma Bên Cửa Sổ Audio

Bóng Ma Bên Cửa Sổ Audio

Apr. 12, 2021 Nguyễn Ngọc Ngạn Nguyễn Ngọc Ngạn Official
100
     
2 votes