Làm thế nào để mở rộng vốn từ vựng tiếng Trung? Làm thế nào để hiểu ngữ cảnh sử dụng từ vựng? Bạn muốn kiểm tra khả năng tiếng Trung? Được thiết kế bởi Trung tâm giảng dạy ngôn ngữ quốc gia của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, "Bài kiểm tra năng lực tiếng Trung Thuật ngữ từ khóa: Chương nâng cao - 華語文能力測驗關鍵詞彙:進階篇 - The Ultimate Guide to Chinese Vocabulary & TOCFL (Band B Level 3)":
- Giúp bạn mở rộng vốn từ vựng chính của mình và chuẩn bị cho Kỳ thi năng lực tiếng Trung TOCFL.
- Từ phần câu hỏi, hãy nắm vững dạng câu hỏi của đề thi.
- Từ lời giải chi tiết của vấn đề, làm quen với cách sử dụng từ vựng.
- Được khuyến nghị mạnh mẽ bởi Ủy ban Xúc tiến Kiểm tra Ngôn ngữ Trung Quốc Quốc gia.

Đặc sắc:
- Mười chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề có phân loại ngữ cảnh chi tiết, cho phép bạn hoàn toàn nắm vững từ vựng ngữ cảnh chính.
- Các từ được chọn là từ vựng nâng cao của Đề thi Năng lực Tiếng Trung TOCFL, giúp chuẩn bị cho bài thi một cách hiệu quả.
- Mỗi bài kiểm tra đều có kèm theo câu trả lời và giải thích chi tiết, giúp bạn thực sự hiểu rõ về nó hay không, đồng thời rút ra những suy luận về nó.
- Cuốn sách này có kèm theo bài kiểm tra nghe để tăng cường khả năng luyện nghe.

Mời bạn luyện nghe tiếng trung với Bài nghe Tocfl 3 - Band B Level 3, một phần trong cuốn sách "Bài kiểm tra năng lực tiếng Trung Thuật ngữ từ khóa". Thức Đêm Fan hỗ trợ nghe mp3 trên nhiều nền tảng khác nhau như điện thoại, máy tính bảng. Dễ dàng download, tự động lưu lại thời gian nghe.

Bài Nghe Tocfl 3

Bài Nghe Tocfl 3

Nov. 22, 2021 吳彰英, 周美宏, 孫淑儀, 陳慶華 Thức Đêm Radio
100
     
2 votes