Giới thiệu về 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng

Xin chào các bạn, đây là chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng (4500個常用詞語), các từ vựng sẽ được chia theo từng tập theo trình tự bảng chữ cái ABC, dự tính là mấy trăm tập luôn í. Chúng ta sẽ học các từ vựng và các câu ví dụ sử dụng từ vựng đó nhé, như vậy các bạn sẽ nhớ từ rất tốt, mà lại học được cả câu và các diễn đạt luôn nữa. Hãy cùng Tiếng Trung 518Chen Laoshi chinh phục 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé các bạn.

4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng

4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng

Dec. 15, 2021 Chen Laoshi Tiếng Trung 518
100
     
3 votes
  • 20/20 phần
  • 703 lượt nghe
  • 3 lượt thích
  • Hàng Ngày cập nhật